Se adresse

Lindhardt A/S privatlivspolitik

Persondata

Opdateret den 30. maj 2018

Lindhardt A/S privatlivspolitik for kunder, nyhedsbrevs-modtagere og brugere af Lindhardt A/S hjemmeside
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Lindhardt A/S (”vi” eller ”os”) håndterer dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du for eksempel tilmelder dig vores nyhedsbrev eller når du køber kurser hos os, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.

Dataansvarlig:
Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Lindhardt A/S
CVR nummer 76 56 41 16
Nonnebuen 15
3400 Hillerød
Telefon 22 744 366
E-mail: sl@lindhardt.dk

Indsamling og brug af personoplysninger
Når du søger på Lindhardt A/S hjemmeside:

Vi ønsker konstant at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, derfor registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes blandt andet til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores cookie-politik.

I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmeside

Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmeside

Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse og browserdetaljer

Dine præferencer

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:

Fornavn
Efternavn
E-mailadresse

Når du køber et produkt på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:

Oplysninger om din købshistorik, herunder hvad du har købt, købstidspunkt, betalingsmiddel, kredit- og andre betalingsoplysninger, samt tracking-nr. på pakkeleverancer

Dine præferencer

Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden

Oplysninger om, hvornår du klikker på en af vores annoncer, herunder de annoncer der vises på andre samarbejdspartneres hjemmesider

Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

Se nærmere herom i vores cookie-politik

Når du kontakter os, vi kontakter dig, eller du deltager i en konkurrence og/eller brugerundersøgelse:
For at kunne besvare dine henvendelser og korrespondere med dig, indsamler vi de personoplysninger, som du opgiver, når du er i kontakt med os, for eksempel via e-mail, brev, telefon eller sociale medier:

Navn, brugernavn og e-mailadresse

Oplysninger om e-mails og anden digital kommunikation, som vi sender til dig, som du åbner, herunder de links deri, som du klikker på

Se nærmere herom i vores cookie-politik

Behandlingsgrundlag
Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)

En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)

Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (for eksempelvis når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter og/eller ydelser, som de finder mest interessante)

Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.
Hvem deler vi dine personoplysninger med
Lindhardt A/S kan dele dine personoplysninger med:

IT-leverandører og samarbejdspartnere til håndtering af markedsføring, leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter

Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vore samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.

Lindhardt A/S bruger følgende leverandører uden for EØS:

Microsoft Office 365 – cloudleverandør for vores Officepakke. Microsoft er Privacy Shield-certificeret. Se information om Microsofts privatlivspolitik her

Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Google er Privacy Shield-certificeret. For information om Googles privatlivspolitik, klik her

Facebook Inc. som underleverandør til Facebook Ireland - markedsføring af vore produkter. Facebook Inc. er Privacy Shield-certificeret. Se Facebooks privatlivspolitik her

Infusion Software i forbindelse med vores CRM og mail automation. Se InfusionSoftware privatlivspolitik her

Opbevaring af dine oplysninger
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Privatlivspolitik.

Medmindre der er særlige grunde til at opbevare oplysningerne i en længere periode, vil personoplysninger generelt blive gemt i vores økonomisystemer i 5 år efter seneste køb, således at bogføringslovens krav overholdes. Derefter vil oplysningerne blive slettet. I vores øvrige systemer opbevarer vi oplysningerne i to år efter seneste køb, således at vi kan overholde vores forpligtelser i tilfælde af eventuelle reklamationer efter købeloven.

Er du udelukkende nyhedsbrevsmodtager, således at du ikke har foretaget et køb hos Lindhardt A/S, vil dine personoplysninger blive opbevaret så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.

Dine rettigheder
Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset

Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring

Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke

Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format

Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, eksempelvis Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempelvis har ret til for eksempelvis at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder
Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til:

sl@lindhardt.dk mærket ”Persondata og privatlivspolitik” eller pr. brev til:

Lindhardt A/S
”Persondata”
Nonnebuen 15
3400 Hillerød

I din anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evtuel telefonnummer, samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, Lindhardt A/S behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

Ændring af denne privatlivspolitik
Øverst i denne Privatlivspolitik ser du datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

Tak fordi du læste vores privatlivspolitik
Kontakt os
Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon 22 744 366, eller via formularen herunder.
Navn:
*
E-mail:
*
Telefon:
*
Besked:
 
Lindhardt A/S | Nonnebuen 15 | 3400 Hillerød | Tlf.: 22 744 366